CNC mašinska obrada
CNC mašinska obrada i izrada delova u celosti, kao i obrada i dorada postojećih delova.
Obrada struganjem
Obrada struganjem se vrši na konvencionalnim mašinama-univerzalnim strugovima.
Obrada glodanjem
Obrada glodanjem se vrši na univerzalnim glodalicama.
Izrada delova na CNC erozimatima sa žicom i elektrodom
Usluga CNC erodiranja omogućuje obradu koju nije moguće izvesti na CNC glodalicama ili strugovima.

Šta nudimo

Firma Beta Inženjering doo Kraljevo nudi potpunu posvećenost projektima u porodičnom poslovnom okruženju.
Dvosmerna komunikacija uz poštovanje svih standarda u proizvodnji i obradi metala dovela nas je u grupu malog broja firmi koje mogu da se pohvale povećanjem broja zadovoljnih klijenata iz svih oblasti poslovanja u Srbiji i inostranstvu.
POUZDANOST100%
100% Uspešno
BRZINA 95%
95% Uspešno
KVALITET100%
100% Uspešno
FLEKSIBILNOST 93%
93% Uspešno

Naši rezultati

Pogledajte deo proizvoda izrađenih u našoj radionici

30
Godina iskustva u radu
27
Modernih mašina
5000
Uspešno obavljenih poslova
3500000
Urađenih delova

Zašto odabrati nas

Kontrola kvaliteta
Kontrola kvaliteta je dnevna mera kojom se obezbeđuju specifični zahtevi za kvalitetom.
Izuzetno obučeno specijalističko znanje naših zaposlenih osigurava sigurno rukovanje ispitnom opremom.

Ponavljajucći testovi i kalibracije merne opreme od strane naših specijalizovanih partnera donose sigurnost i poverenje kada je u pitanju kvalitet.
Naši principi kvaliteta
Kombinacijom dugogodišnjeg iskustva i pouzdanosti uspeli smo da steknemo poverenje kupaca i stvorimo intenzivnu lojalnost kupaca. Od osnivanja naše kompanije, poverenje naših kupaca odražavalo se u stalnom rastu.
Kvalitet usluga
Kvalitet naših usluga potiče iz kvalifikovanog tima koji je posvecćen i motivisan da kontinuirano ispunjava zahteve kupaca. Uzajamno poštovanje jednih prema drugima je važna karika za naše razumevanje tima, tako da nas kupci doživljavaju kao pouzdanu i kompetentnu kompaniju. Povezani oseceaj odgovornosti oblikuje rukovanje radnim predmetima tako da su korisniku zagarantovane potrebne funkcionalnosti i sigurnost proizvoda.

Rad sa nama

Kako su očekivanja od naših usluga velika, obavezu smatramo sledećim principima:

Sveobuhvatnim upravljanjem želimo da osiguramo ispunjavanje zahteva naših kupaca najvićim standardima kvaliteta i kontinuirano ga unapređujemo.
Ispunjavanje posebnih zahteva ili brzo uklanjanje uskih grla težimo fleksibilno i posvećeno.
Naše okruženje kao osnova života budućih generacija, stalno poboljšanje uslova rada i očuvanje radnih mesta su nam posebno važni.
Materijali i izvori energije koje koristimo kritički su i pažljivo provereni u pogledu ekološke kompatibilnosti. Takođe se neprestano trudimo da smanjimo njihovu potrošnju kako bismo zažtitili dragocene resurse.
Sigurnost i zaštita zdravlja na radu naših zaposlenih i poslovnih partnera su primarni ciljevi i samim tim sastavni deo našeg delovanja.
U osnovi želimo da osiguramo da su svi zakonski zahtevi ispunjeni u okviru zakonskih propisa i standardnih specifikacija.
Da bismo postigli ove ciljeve, pridajemo veliku važnost sveobuhvatnim informacijama i obuci naših zaposlenih. Na ovaj način svi doprinose poštovanju definisanih procesa i njihovom kontinuiranom usavršavanju kako bi ispunili velika očekivanja naših kupaca i našeg okruženja.

Kao tim suočavamo se sa budućim izazovima sa visokim nivoom motivacije i uvek smo srećni kada uspemo da inspirišemo naše kupce.

Sarađujmo!

Pošaljite nam pitanje i očekujte odgovor u najkraćem roku. Hvala!