Spisak mašina

Spisak mašina

Mašine:

Karakteristike:

1. Erozimat sa žicom “FANUC – MATRA” Japan W1

Instalisana snaga 11kVA, hodovi X250xY350x Z250. Preciznost 0,001 mm.

2. Erozimat sa žicom “FANUC – MATRA” Japan W4

nstalisana snaga 11kVA, hodovi X600xY1000x Z300. Preciznost 0,001 mm.

3. CNC Strug MAHO GRACIANO 250

Hodovi Z 655mm X 250mm

4. CNC Glodalica MIKRON WF-40C Svajcarska

Hodovi 600x550x475mm

5. Erozimat sa elektrodom “ AGIE PULS “, Schweiz

Snaga 60 A, instalisana snaga 20kVA, hodovi, X 350, Y250, Z350mm. Preciznost 0,005 mm.

6. Univerzalna alatna glodalica WMW “RUHLA “, Germany

Instalisana snaga 5,5kW, hodovi X400, Y400, Z350 mm. Preciznost 0,01mm.

7. Univerzalni strug za obradu metala “WERNER”, Germany

Instalisana snaga 6,5kW, dužina r.p. do 1200 mm, prečnik do 400mm. Preciznost do 0,02 mm.

8. Univerzalna alatna glodalica za obradu metala “KORRADI UW 003”, Germany

Instalisana snaga 7,8kW, hodovi X600, Y400, Z500 mm. Preciznost 0,01 mm.

9. Univerzalna alatna glodalica “RIGID Knee”, Schweiz

Instalisana snaga 14kW, hodovi X1050, Y350, Z400 mm. Preciznost 0,01 mm.

10. Brusilica za ravno brušenje “ELB” 500x300x500 mm, Germany

Instalisana snaga 6,5kW, tocilo ø250x32/ø51 mm. Preciznost 0,005 mm.

11. Brusilica za ravno brušenje “MAGERLE” 1000x350 mm. Schweiz

Instalisana snaga 12kW, tociloø300x50mm. Preciznost 0,002 mm.

12.Brusilica za kruzno brušenje unutrašnje i spoljašnje, WMW Germany

Max. prečnik fi 250 x 500 mm. Tačnost 0,01mm Instalisana snaga 7,5 kW.

13. Aparat za zavarivanje “KONCAR” 350A, Yugoslavia

Instalisana snaga 17,5kW, podešavanje struje od 20A do 350A kontinualno.

14. Aparat za zavarivanje “MAXIMIG 300” Austrija

Instalisana snaga 5kW, debljina žice ø0,8 -1,6 mm. Dvadesetjedan nivo snage.

15. Aparat za autogeno zavarivanje i sečenje Yugoslavia

Boce za O2 i butan, gorionici ‘’Teleoptik’’, debljina sečenja do 100mm.

16. Ekscentar presa 15t; Yugoslavia

Max. hod 65 mm. Dodatno podešavanje visine 55 mm. Veličina alata A250xB200xH175 mm.

17. Mašinska testera hidraulična 315mm, Italy

Dužina lista 600mm. max. presek sečenja 300x250 mm.

18. Stubna bušilica“SARLAH” Yugoslavia

Mk2, za bušenja do ø20 mm. Visina do 550mm.

19. Ručni električni i pneumatski alati

Brusilice, bušilice, bimbala, itd.

20. Merni i kontrolni alati

Kljunasta merila do 1000mm, mikrometri do 300 mm, subiteri do 300 mm, maš.libele, dubinomeri, visinomeri, stalci, mikroskop,lupe,špijuni itd.

21. Ostali pomoćni pribori i alati

22. Mašina za graviranje CNC “LIENHAD” Schweiz

Instalisana snaga 0,75kW, dogradjen 3D CNC sistem. X300xY175xZ350mm.Max. dubina grav. do 3 mm.

23. Viljuškar električni, 1t, “INDOS”, Yugoslavia

Baterijski, 48V, visina do 3,5m, optimalno 500kg do 2m visine.

24. Aparat za merenje tvrdoće Rocwel A i C Rusija

Maksimalna visina komada 250mm

25. Peć za kaljenje

Max. temp. 1100ºC, za komade do 30 kg.

26. Kompresor kapaciteta 1000 litar

27. Pec za termičku obradu sa dve komore

Max. temp. 1100ºC, za komade do 30 kg.

Sve glodalice i erozimati imaju ugradjene digitalne merne letve sa čitačima tačnosti od 0,001 do 0,01 mm.

KARAKTERISTIKE EROZIMATA

Šta je obrada električnim pražnjenjem i kako funkcioniše?

(EROZIMATI SA ELEKTRODOM I ŽICOM)

EDM uključuje pravac pražnjenja visokofrekventnih električnih varnica iz grafita ili alata od mekog metala, koji služi kao elektroda, za dezintegraciju električno provodljivih materijala poput očvrslog čelika ili karbida. “

image.png

Alat za elektrode spušta se u obradak (levo). U malom razmaku između alata i obratka dolazi do ispuštanja koje uklanja materijal (desno).


Jednostavnije rečeno, obrada električnim pražnjenjem je proizvodni postupak koji precizno uklanja materijal iz provodnih materijala pomoću elektrode. Slično guranju forme u mekani materijal, elektroda ostavlja negativni otisak u izratku. Fizički postupak je malo komplikovaniji: U malom razmaku između radnog predmeta i elektrode dolazi do pražnjenja koje uklanja materijal topljenjem ili isparavanjem. Za ovaj postupak, elektroda i obradak moraju biti uronjeni u dielektričnu tečnost.

Alat za elektrode spušta se u obradak (levo). U malom razmaku između alata i obratka dolazi do ispuštanja koje uklanja materijal (desno).
Alat za elektrode spušta se u obradak (levo). U malom razmaku između alata i obratka dolazi do ispuštanja koje uklanja materijal (desno).
(Izvor: OPS Ingersoll)
Princip ovog procesa je sposobnost kontrolisanih električnih varnica da erodiraju materijal. Obradak i elektroda se ne dodiruju tokom ove portrete. Između je praznina otprilike gusta poput ljudske kose. Količina uklonjenog materijala sa jednom iskrom je mala, ali pražnjenje se dešava otprilike nekoliko stotina puta u sekundi.

Dok se elektroda približava obratku, električno polje u zazoru, poznato i kao varnica, povećava se dok ne dostigne probojnu zapreminu. Za ovaj proces neophodno je da tečnost u kojoj se ovo pražnjenje ne provodi ili bude dielektrična. Pražnjenje uzrokuje snažno zagrevanje materijala, što topi male količine materijala. Ovaj višak materijala uklanja se stalnim protokom dielektrične tečnosti. Tečnost je takođe korisna za hlađenje tokom obrade. Štaviše, neophodno je za kontrolu varnica.


Tri različite vrste obrade električnim pražnjenjem: EDM za žice, EDM za poniranje i EDM za bušenje rupa
Postoje tri različite vrste obrade električnim pražnjenjem. Gore opisani zove se sinker EDM. Poznat je i pod nazivom potapanje, EDM tip šupljine, zapreminski EDM, tradicionalni EDM ili Ram EDM. Korišćenje umivaonika EDM omogućava korisnicima da proizvode složene oblike. Ova metoda zahteva da elektrode (često izrađene od grafita ili bakra) koje su prethodno obrađene imaju potreban oblik. Zatim se ova elektroda utopi u radni predmet, stvarajući negativnu verziju svog prvobitnog oblika.

image.png


Primer za delove obrađene erozijom žice: Ovi delovi su obrađeni na Sodick žici EDM mašini.
Primer za delove obrađene erozijom žice: Ovi delovi su obrađeni na Sodick EDM mašini za žice.Druga vrsta obrade električnim pražnjenjem naziva se žica EDM i poznata je i kao erozija žice, sagorevanje žice ili iskrenje EDM. U Vire EDM tanka žica se koristi za rezanje radnog predmeta. U ovom slučaju, žica radi kao elektroda. Tokom obrade žica neprestano dolazi iz automatizovanog uvlačenja sa kalemom. Ako se rez mora izvršiti u sredini, a ne na spoljnoj strani obratka, bušenjem EDM sa malim rupama koristi se za izradu rupe u radnom predmetu kroz koju se potom provodi žica.

Žica se drži dijamantskim vođicama. Obično je tečnost dejonizovana voda. Žica je često izrađena od mesinga ili bakra.

Poslednja vrsta obrade električnim pražnjenjem naziva se bušenje rupa EDM. Kao što i samo ime govori, ovaj postupak se koristi za bušenje rupa. U poređenju sa tradicionalnim metodama bušenja, EDM je u stanju da obrađuje izuzetno male i duboke rupe. Pored toga, EDM izbušene rupe ne trebaju uklanjanje brušenja. Elektrode u ovom procesu su cevaste i dielektrična tečnost se dovodi kroz samu elektrodu.

Generalno, svaki provodni materijal može se obraditi mašinskom obradom električnim pražnjenjem. Uobičajeni materijali uključuju metale ili metalne legure poput kaljenog čelika, titana i kompozita.

Tipično su elektrode za potapanje EDM izrađene od bakra ili grafita. Glavni faktori koji utiču na odluku o materijalu elektrode su provodljivost elektrode i otpornost na eroziju. Grafit ima prednost u tome što ga je lakše obraditi nego bakar. Međutim, bakar je visoko provodljiv i jak. Mesing, legura bakra i cinka, često se koristi za EDM žice ili male cevaste elektrode.

Suprotno elektrodama za potapanje, žica koja se koristi za žicu EDM ne mora da pruža dobre otporne karakteristike, jer se nova žica neprestano napaja napuštajući rezanje.

Prednosti: Kada primenjuje EDM ima smisla
Glavna prednost mašinske obrade električnim pražnjenjem je ta što se može koristiti na bilo kom materijalu sve dok je provodljiv. Stoga je moguće obrađivati izrade od volframovog karbida ili titana koji se teško obrađuju tradicionalnim metodama sečenja. Još jedna prednost mašinske obrade električnim pražnjenjem je nedostatak mehaničke sile koja se stavlja u obradak. Krhke obrise je lakše proizvesti jer za uklanjanje materijala nije potrebna velika sila rezanja.

EDM takođe omogućava oblike i dubine do kojih je nemoguće doći pomoću alata za sečenje. Uobičajena primena za EDM je naročito duboka obrada gde bi odnos odnosa dužine i prečnika alata bio vrlo visok. Oštri unutrašnji uglovi, duboka rebra i uski prorezi su druge specijalnosti mašinske obrade električnim pražnjenjem. Drugi argument za upotrebu EDM-a je da je obrada površine obično bolja nego kod tradicionalnih metoda. Mašinska obrada električnim pražnjenjem daje površine sa finom završnom obradom i velikom preciznošću.

Štaviše, EDM omogućava korisnicima obradu očvrslih obradaka. Dok je potrebno izvršiti druge tehnike obrade pre nego što se obradak očvrsne toplotnom obradom, obrada električnim pražnjenjem može se primeniti i na očvrsli materijal. Tako se mogu izbeći bilo kakve potencijalne deformacije usled obrade toplotnom obradom.

Međutim, postoje brojni primeri gde obrada električnim pražnjenjem nije pravo rešenje. EDM je visoko precizna metoda obrade. EDM je prilično spora metoda u poređenju sa tradicionalnom mašinskom obradom. Zadaci velikog obima stoga nisu pogodni za ovu metodu. Istovremeno, elektrotermički postupak zahteva veliku potrošnju energije.

EDM i sigurnost?
Koliko je siguran EDM? Ovo je zapravo pitanje koje brine mnoge tehničare koji prvi put stupaju u kontakt sa EDM-om. Potreba za visokim naponom i ponovljenim varnicama čini se neiskusnim radnicima opasnim po bezbednost. Sve dok se mašina koristi u skladu sa specifikacijama proizvođača, nema velike opasnosti.

Časopis Metalforming daje savete o tome kako osigurati sigurnost procesa. Ovo su neke od mera koje treba preduzeti za bezbedno pokretanje EDM mašine:

Operateri i radnici moraju biti pravilno obučeni za rad sa mašinskom mehaničkom obradom
Obavezno instalirajte i redovno održavajte mere zaštite od požara.
Pripazite na tečnost: Nivo dielektrične tečnosti je od najveće važnosti. Tečnost sprečava prelazak pražnjenja u provodne materijale koji nisu radni predmet.
Pravilna ventilacija može očistiti vazduh od gasova koji se mogu stvoriti u tečnosti usled hemijskih reakcija koje prate pražnjenje.
Morate da nadgledate dielektričnu tečnost dok ona cirkuliše kako biste bili sigurni da zadržava svoje provodljive karakteristike.
EDM mašine i automatizacija
Brojni su dobavljači EDM mašina. Među najpoznatijim proizvođačima su Mitsubishi Electric, OPS Ingersoll, Makino, Ekcetek, Sodick, GF Machining Solutions i Ona.

Eagle G5 Precision je najnoviji dodatak paleti EDM mašina OPS Ingersoll. Kaže se da mašina za potapanje kalupa nudi visoko preciznu obradu u kombinaciji sa malim trošenjem elektroda.


Eagle G5 Precision je najnoviji dodatak paleti EDM mašina OPS Ingersoll. Kaže se da mašina za potapanje kalupa nudi visoko preciznu obradu u kombinaciji sa malim trošenjem elektroda.


Trenutni trend je automatizacija procesa EDM. Ovo ne uključuje samo samu eroziju varnice ili žice već i obradu elektroda. Korišćenjem CNC alatnih mašina za obradu elektroda, EDM mašina, stanica za čišćenje i merenje i - i na kraju, ali ne najmanje važno - skladišnih prostora i robotskih jedinica za rukovanje elektrodama, EDM postupak se može automatski izvršiti. Ovo osigurava da se varnica uvek dovoljno brzo napaja elektrodama. Mašinska obrada ovih elektroda i proces erozije mogu se programirati da se odvijaju preko noći, što čini proizvodne procese mnogo efikasnijim u vremenu. Pored toga, viša radna površina može se obraditi bez dodatne radne snage. Nekoliko procesa se može desiti istovremeno, uključujući eroziju, merenje, glodanje, lasersko graviranje i čišćenje. Kompanije koje su u svoje proizvodne procese uvele automatizaciju, svedoče o značajnim uštedama vremena i povećanju prometa.

Kompanije poput Zimmer & Kreim nude sisteme za automatizaciju posebno za EDM procese. OPS Ingersoll je još jedan proizvođač koji nudi rešenje za automatizaciju na jednom mestu dizajnirano da zadovolji potrebe svojih klijenata u industriji izrade alata.

Primene EDM-a
Izumljen 1940-ih, EDM je vrlo rani netradicionalni proces. U kombinaciji sa računarskim numeričkim kontrolama (CNC), postala je tačna i pouzdana metoda obrade koja je sada standardna među konvencionalnijim metodama sečenja. Naročito je popularan za male serije, poput prototipova. Različiti procesi su mogući kod električne obrade pražnjenjem, uključujući okretanje, glodanje, brušenje i bušenje malih rupa. Pored izrade kalupa i kalupa, EDM se tipično primenjuje u automobilskoj i vazduhoplovnoj industriji, na primer, u proizvodnji avionskih motora.

Da li želite da znate više o EDM? Evo nekoliko izvora za dodatne informacije:

Pouzdani EDM, severnoamerički proizvođač, nudi besplatan priručnik sa praktičnim informacijama: Kompletan EDM priručnik.
Korisnik instructables.com, nazvan alchemistdagger, napravio je svoju domaću EDM mašinu. Kompletno uputstvo za upotrebu i uputstva možete preuzeti na mreži: Uradi sam EDM mašina

Zašto odabrati nas

Naši principi kvaliteta
Kombinacijom dugogodišnjeg iskustva i pouzdanosti uspeli smo da steknemo poverenje kupaca i stvorimo intenzivnu lojalnost kupaca. Od osnivanja naše kompanije, poverenje naših kupaca odražavalo se u stalnom rastu.
Kontrola kvaliteta
Kontrola kvaliteta je dnevna mera kojom se obezbeđuju specifični zahtevi za kvalitetom.
Izuzetno obučeno specijalističko znanje naših zaposlenih osigurava sigurno rukovanje ispitnom opremom.

Ponavljajucći testovi i kalibracije merne opreme od strane naših specijalizovanih partnera donose sigurnost i poverenje kada je u pitanju kvalitet.
Kvalitet usluga
Kvalitet naših usluga potiče iz kvalifikovanog tima koji je posvecćen i motivisan da kontinuirano ispunjava zahteve kupaca. Uzajamno poštovanje jednih prema drugima je važna karika za naše razumevanje tima, tako da nas kupci doživljavaju kao pouzdanu i kompetentnu kompaniju. Povezani oseceaj odgovornosti oblikuje rukovanje radnim predmetima tako da su korisniku zagarantovane potrebne funkcionalnosti i sigurnost proizvoda.